537 Bangkhuntien-Chaytalay Road, Samaedam, Bangkok, Thailand, 10150 +66 2892 0286-9 wangpack.co@gmail.com
img

ถุงเย็น หรือถุงพลาสติกที่เหมาะสำหรับนำมาใส่ของเย็น

img

ถุงเย็น หรือถุงพลาสติกที่เหมาะสำหรับนำมาใส่ของเย็น

สามารถสังเกตไดง่ายๆ ด้วยการสังเกตชื่อหรือสัญลักษณ์บนฉลาก หากมีคำว่า LDPE (Low Density Polyethylene) ซึ่งก็คือ พลาสติกพอลิเอทิลีนแบบความหนาแน่นต่ำ นั่นแปลว่าพลาสติกประเภทนี้ เหมาะสำหรับการนำไปใส่ของเย็นนั่นเอง

ถุงพลาสติก LDPE มีคุณสมบัติอย่างไร? ถุงพลาสติกประเภทนี้ จะมีจุดเด่นที่ความใส แต่ไม่มีความมันวาว มีลักษณะนิ่ม เหนียวและยืดหยุ่น ทนต่ออุณหภูมิต่ำและความเย็นได้เป็นอย่างดี แต่จะทนต่อความร้อนได้ไม่ดีนัก ถุงพลาสติกประเภทนี้จึงถูกเรียกว่า ถุงเย็น และไม่เหมาะกับการนำไปใส่ของร้อนที่อยู่ในอุณหภูมิเดือดจัด หากฝืนใส่อาจทำให้พลาสติกเสียรูป เกิดการปนเปื้อน เปื่อยยุ่ย และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้

อาหารที่เหมาะสำหรับนำไปใส่ถุงเย็น ได้แก่ ถุงผัก ถุงผลไม้ ถุงใส่อาหารแช่แข็ง ถุงใส่ขนมหวานเย็น เป็นต้น สามารถใส่ของเย็น หรือของอุณหภูมิห้องที่ต้องนำไปแช่เย็นได้ทุกประเภท

docx file PDF