537 Bangkhuntien-Chaytalay Road, Samaedam, Bangkok, Thailand, 10150 +66 2892 0286-9 [email protected]
img

ชนิดถุงแวคคั่ม ถุงสูญญากาศ ยอดนิยม

img

ชนิดถุงแวคคั่ม ถุงสูญญากาศ ยอดนิยม

ถุงสูญญากาศ ถุงแวคคั่ม ซีลสามด้าน แบบเรียบ
ถุงแวคคั่ม ซีล 3 ด้าน ปิดปากถุงโดยใช้เครื่องซีลความร้อน
เหมาะกับอาหารแช่แข็งเครื่องสำอางและประเภทอื่น ๆ ของบรรจุภัณฑ์
ถุงใส เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ชา อาหารแห้ง ผลไม้แห้ง ยา เนื้อ โดยวิธีปิดผนึกแบบสูญญากาศ ยืดอายุการเก็บรักษาแทนต่ออุณหภูมิต่ำ
ถุงมีรอยบาก เพื่อง่ายต่อการฉีกถุง
.
ถุงสูญญากาศ ถุงแวคคั่ม ซีลสามด้าน ลายนูน
เหมาะกับการบรรจุสินค้าที่ต้องการดูดอากาศออก เพื่อยืดระยะการเก็บถนอมอาหารได้ยาวนานขึ้น สามารถบรรจุอาหารได้หลายชนิด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารประเภทน้ำต่างๆ น้ำพริก น้ำจิ้ม
ปิดปากถุงโดยใช้เครื่องสูญญากาศ โดยวิธีปิดผนึกแบบสูญญากาศ ต้องใช้เครื่องสูญญากาศที่รองรับกับถุงประเภทนี้เท่านั้น
เหมาะกับอาหารแช่แข็งเครื่องสำอางและประเภทอื่น ๆ ของบรรจุภัณฑ์
ถุงใส เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ชา อาหารแห้ง ผลไม้แห้ง ยา เนื้อ โดยวิธีปิดผนึกแบบสูญญากาศชนิดลายนูนเท่านั้น ยืดอายุการเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำ
.
ถุงสูญญากาศจีบข้าง ถุงแวคคั่ม ซีลกลางพับข้าง
ถุงสูญญากาศพับข้าง เหมาะกับการบรรจุสินค้าที่ต้องการดูดอากาศออก เพื่อยืดระยะการเก็บถนอมอาหารได้ยาวนานขึ้น สามารถบรรจุอาหารได้หลายชนิด เช่น ข้าว เมล็ดต่างๆ ธัญพืช และสามารถใช้ร่วมกับ บล็อคข้าว เพื่อได้ทรงเป็นรูปเหลี่ยม ทำให้สะดวกในการตั้งวาง
ปิดปากถุงโดยใช้เครื่องสูญญากาศ โดยวิธีปิดผนึกแบบสูญญากาศ ต้องใช้เครื่องสูญญากาศที่รองรับกับถุงประเภทนี้เท่านั้น

docx file PDF