537 Bangkhuntien-Chaytalay Road, Samaedam, Bangkok, Thailand, 10150 +66 2892 0286-9 wangpack.co@gmail.com
img

ความแตกต่างของถุงพลาสติก (เกรด B) และถุงพลาสติก (เกรด A)

img

ความแตกต่างของถุงพลาสติก (เกรด B) และถุงพลาสติก (เกรด A)

  • ถุงพลาสติกจะมีลักษณะเป็นริ้วๆ หรือเป็นเม็ดๆ เมื่อนำถุงพลาสติกราคาถูกมาส่องกับแสงสว่าง จะพบว่าเนื้อถุงเป็นริ้ว เป็นเม็ดเจล หรือจุดดำๆ ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ในถุงเกรด B นอกจากนี้ เนื้อถุงจะมีความไม่สม่ำเสมอ ทำให้ดูไม่น่าใช้งาน
  • เนื้อถุงจะไม่ยึดหยุ่น ถุงพลาสติกที่ใช้เม็ดเกรด B จะมีเนื้อถุงที่ไม่ยืดหยุ่น และไม่มีความเหนียว ส่งผลให้มีปัญหาในการรับน้ำหนัก ซึ่งทำให้มีความจำเป็นต้องทำให้มีความหนามากกว่าปกติ ส่งผลให้มีจำนวนใบต่อกิโลที่น้อยลง
  • เนื้อถุงมีกลิ่นเหม็นกว่าเม็ดพลาสติกปกติ เนื้อถุงจากเม็ดพลาสติกเกรด B จะมีกลิ่นที่เหม็น และรุนแรงกว่าถุงพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบเกรด A และไม่ใช่เม็ดพลาสติกแบบ Food Grade ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการนำไปใส่อาหาร
    .
    การใช้ถุงพลาสติกราคาถูกอาจจะช่วยให้ธุรกิจของท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงต้นได้จริงในระยะสั้น แต่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ และยอดขายของท่านในระยะยาว ในทางกลับกันการใช้ถุงพลาสติกเกรด A นอกจากช่วยจะมีคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ดีกว่าแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าของท่านอีกด้วย
docx file PDF