537 Bangkhuntien-Chaytalay Road, Samaedam, Bangkok, Thailand, 10150 +66 2892 0286-9 [email protected]
img

ข้อดีของการเลือกใช้ ถุงซิปล็อคมาบรรจุอาหาร

img

ข้อดีของการเลือกใช้ ถุงซิปล็อคมาบรรจุอาหาร

การเลือกใช้ถุงซิปล็อค ในการบรรจุอาหาร นอกจากรูปทรงที่มีความสะดุดตาแล้ว ถุงซิปล็อคยังสามารถช่วยป้องกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย ช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติของผลิตภัณฑ์ ทั้งสามารถนำถุงซิปล็อคมาบรรจุอาหารได้อย่างหลากหลาย เช่น คุกกี้ อาหารทอด อาหารอบแห้ง สมุนไพร กาแฟ และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆอีกมากมาย

  • ถุงซิปล็อคช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าที่ดีขึ้น
  • ถุงซิปล็อคมีแพ็คเกจหลากหลายให้เลือกสรร
  • ถุงซิปล็อคช่วยป้องกันการเสื่อมของคุณภาพอาหาร
  • ถุงซิปล็อคช่วยป้องกันน้ำและความชื่นได้
  • ถุงซิปล็อคช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

    เนื่องจากถุงซิปล็อคมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่การบรรจุอาหาร เมื่อบรรจุอาหารแล้วถุงจะพองขึ้น ทำให้ถุงสามารถช่วยป้องกันการกระแทก การแตกหักของอาหารได้ระดับหนึ่ง แต่หากเป็นถุงพลาสติกทั่วไป จะทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่ออาหารในบรรจุภัณฑ์ได้
docx file PDF