COMPANY PROFILE

 

บริษัท วังแพค จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 โดยคุณ สวัสดิ์ วังจินดา ปัจจุบัน
บริษัท วังแพค จำกัด ได้เติบโตจบเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ชั้นนำของวงการบรรจุภัณฑ์
พลาสติก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าคุณภาพ มุ่งเน้นด้านบริการ ความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า และความรับผิดชอบต่อสังคมและพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 45 ปี 

วังแพค ไม่เพียงแค่มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าที่เป็นมาตรฐาน แต่ยังให้ความสำคัญกับ
ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ในแบบที่ลูกค้าต้องการ เราจึงใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตล่าสุด เพื่อควบคุมการผลิต รวมถึงเครื่องจักรและวัตถุดิบที่มี
ความหลากหลาย ให้ลูกค้าสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตามแบบที่ต้องการ
 

วังแพคให้ความสำคัญกับการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ และ พัฒนากระบวนการผลิต
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ ได้ว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
มีความสวยงามตามที่คาดหวัง ด้วยพื้นที่การผลิตกว่า 3,500 ตารางเมตร
พนักงาน คุณภาพกว่า 150 คน เรามีกำลังการผลิตพลาสติกกว่า 10,000 ตันต่อปี
ทั้งพลาสติกมาตรฐานทั่วไป และพลาสติกสั่งทำ รูปแบบพิเศษ