537 Bangkhuntien-Chaytalay Road, Samaedam, Bangkok, Thailand, 10150 +66 2892 0286-9 wangpack.co@gmail.com
img

ถุงพลาสติกมีข้อดีอย่างไร

img

ถุงพลาสติกมีข้อดีอย่างไร

อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าถุงพลาสติกนิยมใส่สิ่งของเมื่อเราซื้อของไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปหรือ แม้แต่ช้อปในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั้งใส่อาหาร ของที่เปียกชื้น สิ่งของที่มีนํ้าหนักมาก เช่น ขวดนํ้า อะไหล่รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และตลอดจนพวกเสื้อผ้า ด้วยคุณสมบัติของถุงพลาสติกที่เบาเหนียว และยังมีความคงทนสูง กว่าถุงกระดาษ รวมถึงผลิตและปรับขนาดตามความต้องการของเราได้ง่ายอีกด้วย อีกทั้งสามารถเพิ่มเติมสีสันลวดลาย โลโก้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความจดจำใน แบรนด์สินค้า และบริการได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงทําให้ถุงพลาสติกเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลาย

อย่าลืมนำมาวนใช้ซ้ำ และรีไซเคิล

เมื่อเรารู้ข้อดีของถุงพลาสติกที่ทนทาน และเหนียวแล้วนั้น เราควรให้มีใช้ถุงพลาสติกที่วนใช้ซ้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ทิ้งเป็นขยะ ดังนั้นการที่จะให้ถุงถูกวนใช้ซ้ำ ก็ต้องเป็นถุงที่มีคุณภาพ และดูมีคุณค่าด้วยลวดลายบนถุงที่สวยงาม จนผู้ได้รับถุงพลาสติกต้องเก็บนำมาใช้ซ้ำ

docx file PDF